Total Commander

Dircbm

Wtyczka umożliwia dostęp do obrazów CBM (Commodore Business Machines). Obecnie odczyt dostępny jest dla formatów obrazów: D64 (Commodore 64 1541 disk image), D71 (1571 images), D80 (8050 images), D81 (1581 images), D82 (8250 images), T64 (C64 tape images). Aby otrzymać oryginalną strukturę sortowanie plików powinno być wyłączone (Ctrl+F7). Funkcje: odczyt, zapis i wyodrębnianie plików z i do obrazów, tworzenie obrazów D64 z 35 ścieżkami, usuwanie plików, zamiana błędnych znaków w nazwach plików.

Pobierz 32/64-bit


Powrót do listy wtyczek