Total Commander

MakeBAT

Wtyczka tylko do zapisu tworząca wsadowe pliki BAT z wybranych plików np. dla powtarzających się zadań lub playlist mp3.

Pobierz 32/64-bit


Powrót do listy wtyczek