Total Commander

Czy mogę zainstalować program Total Commander na nośniku USB?

Tak jest to możliwe. W tym celu należy pobrać specjalny instalator USB.

To narzędzie umożliwia skopiowanie istniejącej instalacji programu Total Commander z dysku lokalnego włącznie z wtyczkami i konfiguracją na napęd dowolny USB (pendrive). Dzięki temu można uruchamiać program na różnych komputerach bez potrzeby jego lokalnej instalacji. Automatycznie wykrywa istniejącą instalację PortableApps na napędzie USB i dodaje do niego program Total Commander.


Powrót do listy tematów pomocy