Total Commander

Wtyczki do programu Total Commander

Program Total Commander posiada możliwość wykorzystywania zewnętrznych wtyczek czyli dodatków rozszerzających standardowe możliwosci programu.

Katalog wtyczek

Wtyczki archiwów (32)

Wtyczki archiwów (WCX) rozszerzają możliwosci programu w zakresie tworzenia i obsługi różnych typów archiwów.

Wtyczki podglądu plików (24)

Wtyczki podglądu plików (WLX) umożliwiają podgląd różnego typu plików w wygodny sposób.

Wtyczki zawartości (17)

Wtyczki zawartości (WDX) pozwalają na dodawanie własnych kolumn na liście plików zależnych od typu plików.

Wtyczki systemu plików (23)

Wtyczki systemu plików (WFX) są dodatkowymi aplikacjami działającymi wewnątrz programu Total Commander.

Wtyczki dla systemu Android (7)

Wtyczki dla programu w wersji na system Android.

Instalacja wtyczek

Istnieją 2 sposoby instalacji wtyczek: