Total Commander

Jak skonfigurować połączenie z serwerem FTP?

Konfiguracja FTP

Aby dodać nowe połącznie z serwerrem FTP należy:

 1. Kliknąć w przycisk "FTP" na pasku narzędzi lub z menu głównego wybrać FTP -> Połączenie FTP
 2. W otwartym oknie po prawej stronie należy nacisnąć przycisk "Nowe połączenie"
 3. Następnie należy wypełnić konfirurację serwera FTP (ustawienia pogrubione są obowiązkowe):
  Sesja - nazwa sesji (dowolna unikatowa nazwa)
  Nazwa hosta - adres URL serwera FTP
  SSL/TLS - zaznaczamy tylko jesli połącznie ma być szyfrowane a serwer obsługuje SSL/TLS
  Użytkownik - nazwa użytkownika
  Hasło - hasło użytkownika
  Użyj głównego hasła dla zabezpieczenia hasła - obowiązkowo należy zaznaczyć
  Zdalny katalog - domyślny katalog na serwerze FTP jaki zostanie otwarty automatycznie po połączeniu (opcjonalne)
  Lokalny katalog - domyślny katalog lokalny jaki zostanie otwarty automatycznie po połączeniu (opcjonalne)
  Użyj trybu pasywnego do transferu - w razie problemów z połączeniem bądź wysyłaniem pliku należy zaznaczyć tę opcję
  Użyj firewall - konfiguracja serwera proxy (opcjonalne)
 4. Po wypełnieniu pół należy nacisnąć przycisk "OK" i ustawienia nowego serwera FTP zostaną zapisane
 5. Aby połączyć się z wybranym serwerem należy go zaznaczyć na liście i albo dwukrotnie nacisnąć w jego nazwę na liście albo zaznaczyć go i nacisnąć przycisk "Połącz".

Powrót do listy tematów pomocy