Total Commander

Parametry pliku totalcmd.exe

Program Total Commander można wywołać podając w wierszu poleceń jeden lub dwa katalogi jako parametry. Katalogi te zostaną wyświetlone w jednym lub obu panelach okna głównego. Umożliwia to utworzenie wielu ikon w Menedżerze programów lub menu Start, uruchamiających program z różnymi katalogami lub nawet archiwami. Można także określić inny plik wincmd.ini niż domyślny, co pozwala na używanie programu Total Commander przez wielu użytkowników na jednym komputerze, z różnymi ustawieniami.

Składnia:
totalcmd.exe [/o] [/n] [napęd1:\katalog1 [napęd2:\katalog2]] [/i=nazwa.ini] [/f=nazwa_ftp.ini]
lub:
totalcmd.exe [/o] [/n] [/L=napęd1:\katalog1] [/R=napęd2:\katalog2] [/i=nazwa.ini] [/f=nazwa_ftp.ini]

Parametry:

Wielkość znaków w parametrach NIE jest uwzględniana.

Przykłady:
totalcmd.exe c:\windows W lewym panelu wyświetlany jest katalog c:\windows.
totalcmd.exe d:\dane c:\programy Lewy panel: d:\dane, prawy: c:\programy.
totalcmd.exe /R=d:\dane Prawy panel: d:\dane.
totalcmd.exe "d:\Listy do pani Kowalskiej" Lewy panel: długa nazwa -> w cudzysłowie!
totalcmd.exe /R="d:\Listy od Nowaka" Załadowanie katalogu z długą nazwą w prawym panelu.
totalcmd.exe c:\dane\kopia_zapasowa.zip Wyświetlenie archiwum kopia_zapasowa.zip w lewym panelu.
totalcmd.exe /I=Nowak.ini /F=NFtp.ini Użycie pliku Nowak.ini zamiast wincmd.ini dla wszystkich ustawień i pliku NFtp.ini dla ustawień FTP.
totalcmd.exe /O /L=c:\ /R="d:\doc" Aktywowanie już pracującego programu Total Commander i ustawienie ścieżki lewego panela na c:\, a prawego na d:\doc.
totalcmd.exe /O /S /R=c:\ścieżka Otwarcie katalogu c:\ścieżka w bieżącym panelu DOCELOWYM pracującego programu. Objaśnienie: Parametr /S powoduje, że program Total Commander odczytuje ścieżkę określoną przez parametr /L jako źródłową, a nie lewą, a określoną przez parametr /R jako docelową, a nie prawą.
totalcmd.exe /O /T /L=c:\ścieżka Otwiera nową zakładkę katalogu w lewym panelu pracującego programu Total Commander oraz wyświetla w niej katalog c:\ścieżka.


Powrót do listy tematów pomocy