Total Commander

Jak stworzyć własną wtyczkę archiwów (WCX)?

Wtyczki archiwów rozszerzają standardowe możliwości programu Total Commamder o obsługę dodatkowych typów archiwów. Działanie wtyczek archiwów polega na wyodrębnieniu plików bądź fragmentów z większej paczki danych. Te paczki danych nie muszą być typowymi archiwami takimi jak ZIP, RAR czy 7ZIP ale mogą stanowić praktycznie dowolne pliki zawierające dane, które da się wyodrębnić. Zobacz katalog wtyczek WCX.

Aby stworzyć własną wtyczkę do archiwów najlepiej skorzystać z poradnika tworzenia wtyczek WCX.


Powrót do listy tematów pomocy