Total Commander

Jak stworzyć własną wtyczkę systemu plików (WFX)?

Wtyczki systemu plików umożliwiają wykonywanie w programie Total Commander różnych bardziej zaawansowanych operacji jak np. dostęp do SFTP, rejestru, możliwość nagrywania plików itp. Mają praktycznie nieograniczoną funkcjonalność gdyż mogą korzystać z zewnętrznych programów czy bibliotek. Zobacz katalog wtyczek WFX.

Aby stworzyć własną wtyczkę systemu plików najlepiej skorzystać z poradnika tworzenia wtyczek WFX.


Powrót do listy tematów pomocy