Total Commander

Jak stworzyć własną wtyczkę zawartości (WDX)?

Wtyzki zawartości rozszerzają standardowe możliwości programu Total Commander pod kątem dodatkowych kolumn opartych o zawartość plików danego typu oraz możliwość przeszukiwania plikow pod kątem wybranych właściwości. Dzięki nim można dodawać właśne kolumny zależne od typu plików. Zobacz katalog wtyczek WDX.

Aby stworzyć własną wtyczkę zawartości najlepiej skorzystać z poradnika tworzenia wtyczek WDX.


Powrót do listy tematów pomocy