Total Commander

Gdzie Total Commander przechowuje ustawienia połączeń FTP?

Ustawienia przechowywane są w pliku wcx_ftp.ini (lub w tcmdftp.ini w edycji PowerPack) w lokalizacji zależnej od instalacji. Najczęściej (domyślnie) plik znajduje się w katalogu głównym Windows'a (np. C:\Windows) chyba że podczas instalacji podaliśmy inną lokalizację. Aby sprawdzić z jakich plików konfiguracyjnych korzysta TC należy w menu Pomoc wybrać opcję O Total Commanderze gdzie u dołu okna znajduje się informacja o położeniu tych plików.


Powrót do listy tematów pomocy