Total Commander

DirSizeCalc

Wtyczka wyświetla rozmiar wszystkich plików w katalogach we własnej kolumnie. Obliczanie zajętości odbywa się w tle.

Pobierz 32/64-bit


Powrót do listy wtyczek