Total Commander

ExeFormat

Wtyczka wyświetla we własnych kolumnach informacje zawarte w plikach w plikach wykonywalnych typu MZ, NE, LE/LX, PE(PE32/PE32+).

Pobierz 32/64-bit


Powrót do listy wtyczek