Total Commander

File descriptions

Wtyczka wyświetla informacje we własnych kolumnach: dla wszystkich typów - opisy z plików Descript.ion/Files.bbs, dla plików HTML - metatagi, dla plików tekstowych - zawartość, dla plików wykonywalnych/DLL - informacje o wersji, dla plików URL - lokalizację docelową.

Pobierz 32/64-bit


Powrót do listy wtyczek