Total Commander

Filename ChrCount

Wtyczka sprawdza ścieżki nazw plików przekraczające 256 znaków. Umożliwia wyświetlanie we własnych kolumnach takich informacji jak: Nazwa scieżki(ChrCount), Nazwa pliku(ChrCount), Ścieżka(ChrCount), Ext(ChrCount), Filename(ChrCount bez rozszerzenia), Ścieżka.

Pobierz 32/64-bit


Powrót do listy wtyczek