Total Commander

xPDFSearch

Wtyczka wyświetla informacje związane z plikami PDF we własnych kolumnach.

Pobierz 32/64-bit


Powrót do listy wtyczek