Total Commander

Baseview

Wtyczka pozwala na podgląd i edycję plików baz danych dBase i FoxPro (*.dbf). Umożliwia takie operacje jak: podgląd/edycja tabel, obsługa kodowania ANSI, podgląd/edycja pól typu MEMO, podgląd/odzyskiwanie usuniętych rekordów, przeszukiwanie w wybranych kolumnach, elastyczne filtrowanie rekordów czy informacja o strukturze tabel.

Pobierz 32-bit


Powrót do listy wtyczek