Total Commander

FileInfo

Wtyczka wyświetla informacje o wersji, nagłówki i symbole z plików w formatach MZ, NE, LE, LX i PE (pliki wykonywalne, biblioteki DLL itp.). Pokazuje także zależności w plikach DLL oraz brakujące funkcje a także informacje typelib (z plików OCX, DLL, TLB itp.).

Pobierz 32/64-bit


Powrót do listy wtyczek