Total Commander

IclView nowość

Wtyczka wyświetla ikony z plików w formatach: ico, icl, exe, dll, scr, ocx, bpl, wlx, wfx, wcx, wdx, cpl, acm. Dodatkowo umożliwia wyodrębnianie ikon, zmianę nazw ikon w bibliotekach, dodawanie ikon do bibliotek, zmianę kolejności ikon.

Pobierz 32/64-bit


Powrót do listy wtyczek