Total Commander

OfficeView

Wtyczka wyświetla pliki MS Word, Excel, Write i inne jeśli w systemie jest zainstalowany odpowiedni konwertor do formatu RTF (i skonfigurowany do współpracy z wtyczką). Konwertory do Word-a, Excel-a, Write-a i HTML-a pochodzą z pakietu MS Office i są umieszczone w katalogu \Program Files\Common Files\Microsoft SharedTextConv\.

Pobierz 32-bit


Powrót do listy wtyczek